تبلیغات
زیارتیهــــــــــــا - چمسال
 
درباره وبلاگ


::.. با هـــــــــــــــم خاطرات دیروزمان را ورق زنـــــــــــــــــیم ..::

مدیر وبلاگ : عبدالرضا حسینی پور
نظرسنجی
کدامیک از این باغها را برای گشت و گذار بیشتر میپسندید ؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
زیارتیهــــــــــــا
::.. با هـــــــــــــــم خاطرات دیروزمان را ورق زنـــــــــــــــــیم ..::
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
شنبه 9 دی 1391 :: نویسنده : عبدالرضا حسینی پور


گوشا تیز هاکونی همبار میگم

زووم خشکن کمی نم دار میگم

میتم سی تو بیگم از او کدیما

که جون جونی و دور یک بهیما

خدا هم صلح بی شی اهل دنیا

و روزیش میرسوند سی جهل دنیا

چه خوش بی شو میگو واشیم تو باخا

نشونی گرمی ان اندن کلاخ ها

بیشیم که وقت خرما وقت چینن

بیشیم که سال کهتو تو کمینن

امو مینا ری دیزه جل پلاسا

تو گونی مو میکه درف و اساسا

کپر مو میزه بین لشت و سی سی

فخیری بی  نداری بی و نیسی

چه متا مو میکه ری لوکیامو

صدی جیر جیر سته شی پیامو

نشونم کرده بی دو تا ستاره

که بین لوکمو هر شو دیاره

یکیش خم بیوم و ولیش عزیزم

میتم که هر چی من تی پاش بریزم

چه خوش بی مجلسی مو تو کپر بی

تموم تعریفامو از سفر بی

چه تعریفا بی از بصره و بحرین

چه سوخاتا بی از حلوا و نعلین

ریه اش میزه بوام شی چش کم سوش

بیگردم دور دسی گرم و نرموش

دلم امشو عجب تنگ بوامن

گپی خوشوش هنیزا هم دوامن

بیگم از دیم که سیمو مث طلا بی

دلش اوینه دعاش سپر بلا بی

بو چاسش میرسی تا هفتا خونه

مث دیمم ندی تو ای زمونه

مث مردی که باری ری کمرشن

و  از چرخ کج دنیا خبر شن

بوقت رنج ها اش میخنی دیم

حساو گنج ها اش میخری دیم

سیموش میگو بخند ای بار پیری

الهی نچشی طعم فخیری

خداوندا بیامرزا دوتاشو

ببخشا لغزش و جرم و خطاشو

چه وامبیت که بیشیم تو او زمونا

تو دس مو بیت کیلی و تیرکمونا

سر تیمباره جراویم شی یک

یه طوری بزنیم دکه که براویم شی یک

خدا یکباری دی وامیت او سالا

بیشیم مشهد و واچینیم گلالا

دووتا شو کتر بازی میکه ری بس لیتو

مو میگشتم سی پهپی تو تلگدو

مامامم چسده بی اساگ  خونه

سی دایامش میزه خال و نشونه

اگه نوبتی هن نوبت عشقن

که اصل کاری هم صحبت عشقن

کدیما عاشقی رنگ خدا بی

کرارامو تو بندا بن مویا بی

مو یادم هن اوسا یا او زمونا

میچسدم سر ره ابرو کمونا

همونا که ری سر زنبیلشو بی

شی چلشو سوزی و گنبیل شو بی

یه سیلی شو میکه دل واز وامبی

نوای شروه شی غم ساز وامبی

دلم مث تش تنیر دیم داخن

هنی فگرم دم جوری و باخن

دلم پرن مو شی دنیای واری

تموم خصیاش مث تیر کاری

و ای دنیا که نگبت میتکت شاش

یکی میشیت و ولی مینخت جاش

و ای دنیا که همسایه غریبن

فنون مردمش مکر و فریبن

همه استا هسن تو جنگ و دعوا

جیگر خوینن ایسا ادم و حوا

حسین نیــرو


نوع مطلب : شعر شاعران روستا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 9 خرداد 1392 08:22 ق.ظ
مرسی.بی نظیر بود.
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 07:59 ق.ظ
سلوم عزیزم.شعراتو چکه کشنگن.بخیا باورت وامیت مو ایقه با احساس میخونم ک مگو.مو خیلی علاقمن و ای شعراها کاشکی خومم بلی بیوم.ولی بازم بنوسه ها.واخر یه چی بگم ورفع زحمت هاکنم حواستو بیت لهجه شیرین وخوش خومو یایتو نشیتا ن بشه شهری گپ بزنه ها ک مو ام برش شهری گوته
یکشنبه 17 دی 1391 10:56 ق.ظ
چه زیباست

که تو تنها نیــــــــــــاز من باشی

چه عاشقانه است

که تو تنها آرزویـــــــــــــــم باشی

چه رؤیایی است

این لحظه های نــــــــــــــــاب عاشقی

من همه زیبایی عاشقانه و رؤیایی را فقط با تو حس می کنم

فقط با تو

ای زیبــــــــــــــــــــــــاترین واژه ی قلبم

تقدیم به عورضا جون
یکشنبه 17 دی 1391 10:52 ق.ظ
´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´مرسی گلم عالی بود´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ا
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ا
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
یکشنبه 17 دی 1391 10:44 ق.ظ
چشمها را باید شست.......

دل خوش از آنیم که حج می رویم

غافل از آنیم که کج می رویم

کعبه به دیدار خدا می رویم

او که همین جاست کجا می رویم

حج به خدا جز به دل پاک نیست

شستن غم از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست

هرکه علی گفت که درویش نیست

صبح به صبح در پی مکر و فریب

شب همه شب گریه و امن یجیب

آرزوی توفیق ، سربلندی و سعادتمندی برای تمامی دوستان عزیز و گرامی را دارم ....در پناه حق باشید هر کجا باشید خدا با شما ست.....
یکشنبه 10 دی 1391 08:01 ب.ظ
آمده ام یک نظری داده ام
سرو وخرامانم افتاده ام
خورده نگیر بر من شیدا زده
مست ازِین ساغرزین باده ام
کس ندردجامه مهر زکین
لخت ازین دار فنا زاده ام
دل به تمنا ندهم از هوس
کز دوجهان بی غم وآزاده ام
تقدیم به شما
سروده شده
دیماه 1391
عبدالرضا حسینی پورخیلی خوش امدی خالو
بسیار زیبا بود
شنبه 9 دی 1391 11:09 ب.ظ
سلام داییِ جان خوبی همه مطالب مرورکردم خیلی جالب است دستت همِیشه توانا
عبدالرضا حسینی پور
سلام خالو خیلی خوش امدی
مرسی که ما رو مورد لطفتان قرار دادید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.